Sėklinimas seksuota sperma

Instrukciją parengė: Dr. V. Žilaitis ir prof. Hab. Dr. H.Žilinskas

Seksuota sperma – tai pagal lytines chromosomas frakcionuotos  lytinės ląstelės. Procedūra sumažina ląstelių gyvybingumą, dozėje fasuojama ženkliai mažiau spermatozoidų. (Įprastoje firmų  Select Sires, Genex, Accelerated Genetics, ABS Global ir kt. 0,5 ml dozėje yra apie 10-20 mln. spermatozoidų, o seksuotoje –  apie 2 mln.).    Sperma skiriama sėklinti tik sėklinamo amžiaus optimalios kūno kondicijos, sveikoms  telyčioms. (Konkrečius laikymo ir atšildymo režimus nurodo produkto platintojas).

 Technologija pagal  INIMEX GENETICS LTD:

  1. Jei šiaudeliai 0,25 ml3, atšildoma 35°C  temperatūroje  45 s.
  2. Atšildymo ir atšildytos spermos laikymo patalpa turi būti šilta.
  3. Visi įrankiai, kurie bus naudojami sėklinimui, turi būti šilti.
  4. Produktas naudotinas tik patyrusių specialistų.
  5.  Sėklinamos 14 mėnesių amžiaus  tik intaktinės, vidutinio įmitimo  telyčios,   pasiekusios 60 proc. suaugusios  karvės masės.
  6.  Telyčios sėklinamos  praėjus 8-12 val. nuo rujos pradžios.
  7. Sėklinama tik esant rujos požymiams. Galima naudoti rujos  sinchronizaciją, bet sėklinti tik esant rujos požymiams.