Švedijos genetika

Švedijos žalmargiai sėkmingai naudojami kitų pasaulio žalųjų veislių galvijų gerinimui, tikintis pagerinti pastarųjų vaisos, reprodukcines savybes bei tešmens sveikatingumą. Pagal veršiavimosi lengvumą Švedijos žalmargių rodikliai geriausi pasaulio produktyviųjų veislių tarpe.

Švedijos žalmargiai viena produktyviausių pasaulio pieninių galvijų veislė. Pagal produktyvumo indeksą Švedijos žalmargiai yra pirmaujanti veislė pasaulio žalųjų ir žalmargių veislių grupėje.

Švedijos holšteinai – didelės, pasaulyje labiausiai paplitusios pieninių galvijų veislės – holšteinų populiacijos, dalis. Švediškos veislininkystės programos unikalumas – stipri Švedijos veislininkystės programos orientacija į gyvulių sveikatingumą, didelės bulių vertinime dalyvaujančios bulių dukterų grupės, aukštas Švedijos produktyvumo kontrolės lygis, patikimi duomenys suteikia Švedijos holšteinams išskirtinę kokybę.

Aukštas produktyvumas = didelės pajamos

Pagal ES statistiką Švedijos karvės yra pieningiausios Europoje. Švedijos vidutinis produktyvumas virš  9000 kg pieno per metus.

2006-2007 produktyvumo kontrolės metais Lietuvoje laikomos Švedijos žalmargės vidutiniškai davė 6927 kg. 4,41% riebumo ir 3,5% baltymingumo pieno, atitinkamai Švedijos Holšteinės  7439 kg. 4,32% riebumo ir 3,45% baltymingumo pieno.

Sveikas gyvulys = mažos išlaidos

Penkiasdešimties metų nuoseklaus darbo dėka Švedijos veisėjams pavyko išvesti ne tik produktyvias, bet ir sveikas karves. Greta produktyvumo Švedijos veislininkystės programoje didelis dėmesys kreipiamas į sveikatingumo požymius. Tokie požymiai kaip vaisingumas, veršiavimosi lengvumas, tešmens savybės ir sveikatingumas turi įtaką gyvulio ilgaamžiškumui bei jo ūkinio naudingumo trukmei. Sveikos karvės yra atsparios tam dideliam krūviui, kurį patiria jų organizmas dėl labai aukšto produktyvumo, jos ilgiau gyvena ir per savo amžių duoda daugiau produkcijos (pajamų) bei sukelia santykinai mažiau išlaidų tos produkcijos gamybai, taigi atneša savo šeimininkui ne tik dideles pajamas, bet ir didelį pelną.

Lengvas veršiavimasis

Švedijos karvės ypatingai lengvai veršiuojasi, dėl to veršelių mirtingumas yra labai žemas. Net 96 % pirmaveršių veršiuojasi lengvai ir be komplikacijų, kai kurių bulių dukterų tarpe šis rodiklis siekia 99 %. Švedijos buliai yra puikus pasirinkimas telyčių sėklinimui.

Vaisingumas

Pasauliniu mastu pieno gamintojus varginanti problema – kuo produktyvesnė karvė, tuo sunkiau ją apsėklinti. Jeigu vaisingumas nėra iškeltas kaip vienas iš veisimo tikslų ir selekcijos pagrindu tampa atranka pagal produktyvumą, genetinis vaisos pajėgumas mažėja. Švedijos veisėjams pavyko šios stiprios neigiamos tendencijos išvengti. Aukštas Švedijos karvių produktyvumas pasiekiamas „nepaaukojus“ vaisingumo.

Sveikas tešmuo

Mastitas – pagrindinė tešmens liga ir tuo pačiu pagrindinė ekonominių nuostolių pieninėse bandose priežastis. Švedijos pieninių veislių karvės yra atsparesnės šiai ligai už kitų pieninių galvijų veislių karves.

Sveikatingumas

Tiek Švedijos žalmargiai tiek ir Švedijos holšteinai – sveiki galvijai. Atsparumas ligoms yra svarbus veisimo programos tikslas. Veterinarijos gydytojai privalo registruoti kiekvieną susirgimo atvejį ir tokiu būdu duomenys apie susirgimus yra sisteminami bei naudojami atliekant gyvulių atranką.

Pasaulinė Švedijos genetikos paklausa

Pastaraisiais metais ypatingai padidėjo pasaulinė Švediškos genetikos paklausa. Bulių reproduktorių spermos eksportas jau lenkia spermos sunaudojimą vietinėje, Švedijos rinkoje. Pagrindiniai Švediškos spermos pirkėjai JAV, Vakarų Europos šalys, Naujoji Zelandija, Skandinavijos šalys, Kanada, Australija, rytų ir vidurio Europos šalių tarpe daugiausia Švediškos spermos sunaudojama Lietuvoje.