Keletas gerai ir blogai valdomų bandų požymių

Keletas gerai ir blogai valdomų bandų požymių
Publikuota 2022-04-26 Skaitė 1055

 

Straipsnio pradžia "Bandos valdymas. Kodėl tai svarbu?

 

Sekami rodikliai

Gerai valdoma banda: bandos valdytojas yra nusistatęs ir žino pagrindinius bandos rodiklius (5-10).

Blogai valdoma banda: rodikliai nenustatyti, nesekami. Pasitenkinama vienu, kitu atsitiktinai pasirinktu, mažai informatyviu parametru. Pvz. Sėklinimo indeksas.

 

Informacijos valdymas

Gerai valdoma banda: įdiegta bandos valdymo programa.

Blogai valdoma banda: nėra arba nesinaudojama bandos valdymo programa.

 

Protokolai/instrukcijos

Gerai valdoma banda: visi darbai atliekami standartizuotai, vadovaujantis nustatytomis instrukcijomis. Pvz. Veršingumas nustatomas kiekvieną ketvirtadienį visoms karvėms ir telyčioms, kurioms po sėklinimo praėjo 32 dienos.

Blogai valdoma banda: darbai atliekami chaotiškai, dažnai keičiama darbų atlikimo eiga ir kokybė.  Pvz. Veršingumas nustatomas tada, kai veterinaras turės laiko, bet jeigu nebus kas padeda, tai kitą kartą. 

 

Reikalavimai gyvulių kokybei

Gerai valdoma banda: nustatytos ribos, kurias turi atitikti gyvuliai, kad jie būtų paliekami bandoje. Pvz. Sėklinimas vykdomas iki 200 laktacijos dienos. Nepavykus pasiekti veršingumo, karvė nebesėklinama.

Blogai valdoma banda: ribos nenustatomos, priimami kiekvienu atveju individualūs sprendimai. Pvz. Karvė sėklinama 400 laktacijos dieną, nes “praeitą laktaciją buvo labai gera karvytė…”

 

Procedūros su gyvuliais

Gerai valdoma banda: visi gyvuliai patenka į darbų sąrašus ir visos numatytos procedūros atliekamos laiku. Pvz. Iki 100 –tosios laktacijos dienos yra atliekamas pirmas sėklinimas.

Blogai valdoma banda: gyvuliai “pasimeta”, “pasimiršta”. Pradėtos vykdyti procedūros neužbaigiamos. Pvz. Pradėjus rujos sinchronizavimo protokolą jis neužbaigiamas.


Darbų ritmas

Gerai valdoma banda: darbai vyksta nustatytu laiku. Tam tikrą savaitės dieną, tam tikromis valandomis. 

Blogai valdoma banda: chaotiškai. Tada kai “prisikaupia” arba “kai yra laiko”.


Darbuotojai

Gerai valdoma banda: apmokyti. Aprūpinti priemonėmis. Priskirtos užduotys, žino grafikus. Kontroliuojami.

Blogai valdoma banda: eina ten ir daro tai, ką tuo metu nurodo vadovas.

Rašyk
Skambink