Skandinavijos, Vokietijos ir Amerikos produktyvumo duomenų palyginimas

Skandinavijos, Vokietijos ir Amerikos produktyvumo duomenų palyginimas
Publikuota 2020-05-20 Skaitė 2236

Palyginome Skandinavijoje, Vokietijoje ir Amerikoje veisiamus holšteinų, žalųjų ir džersių veislių karvių vidutinį produktyvumą.

Vikingų holšteinai pagal 2021 metų duomenis vidutiniškai davė 11.335 kg pieno (4,04 proc. riebumo ir 3,46 proc. baltymingumo). Perskaičiavus šį produktyvumą pagal Lietuvos pieno supirkimo taisykles, sudėtinis primilžis būtų 14.021 kg.

Amerikos holšteinai pagal 2021 metų duomenis vidutiniškai davė 12.107 kg pieno (3,91 proc. riebumo ir 3,17 proc. baltymingumo). Perskaičiavus šį produktyvumą sudėtinis primilžis būtų 13.754 kg.

Vokietijos  holšteinai pagal 2021 metų duomenis vidutiniškai davė 10.079 kg pieno (4,05 proc. riebumo ir 3,45 proc. baltymingumo). Perskaičiavus šį produktyvumą sudėtinis primilžis būtų 12.458 kg.

Vikingų žalieji pagal 2021 metų duomenis vidutiniškai davė 9.837 kg pieno (4,38 proc. riebumo ir 3,59 proc. baltymingumo). Perskaičiavus šį produktyvumą sudėtinis primilžis būtų 13.103 kg (4,38 proc. riebumo ir 3,59 proc. baltymingumo).

Vikingų džersiai pagal 2021 metų duomenis vidutiniškai davė 7.565 kg pieno (5,97 proc. riebumo ir 4,26 proc. baltymingumo). Perskaičiavus šį produktyvumą sudėtinis primilžis būtų 13.572 kg.

Amerikos džersiai pagal 2021 metų duomenis vidutiniškai davė 8.491 kg pieno (4,86 proc. riebumo ir 3,72 proc. baltymingumo). Perskaičiavus šį produktyvumą sudėtinis primilžis būtų 12.329 kg.

Pieno sudėties įvertinimas atliekamas naudojant formulę žemiau.

Bazinė pieno riebalų (R) kiekio norma – 3,4%, baltymų (B) – 3,0%.

BAZINIO KIEKIO APSKAIČIAVIMO FORMULĖ: kp = 1 + (Rf-Rb) x k1 + (Bf-Bb) x k2

kur:

kp - žalio pieno kiekio perskaičiavimo į bazinį koeficientas;
Rf - superkamo pieno riebumas, %;
Rb - bazinis pieno riebumas, % (3,4);
Bf - superkamo pieno baltymingumas, %;
Bb - bazinis pieno baltymingumas, % (3,0);
k1 - koef., rodantis, kiek pasikeičia kiekis, pakitus riebumui 1 procentu (0,178);
k2 - koef., rodantis, kiek pasikeičia kiekis, pakitus baltymingumui 1 procentu (0,267).

Suvestiniai duomenys žemiau.

Rašyk
Skambink