Sėklinimo instrukcijos

Sėklinimas reguliaria sperma

Instrukciją parengė: Dr. V. Žilaitis ir prof. Hab. Dr. H.Žilinskas

Sėklinimo procedūra

Bendri duomenys:  Šiuo metu gyvuliai dažniausiai sėklinami šiaudeliuose kriokonservuota sperma. Ji  pilnai apsaugota nuo aplinkos poveikio, o  atšildyta – gyvybingesne nei kitaip deponuota.

Medžiagos ir priemonės:

 1. Specialus lagaminas ar krepšys sėklinimo  instrumentams.

 2. Termosas arba termostatas, galintis palaikyti 34 – 40° temperatūrą.

 3. Gyvsidabrio termometras.

 4. Tiesios žirklės.

 5. 24 cm. pincetas.

 6. Stovelis įrankiams.

 7. Sekundometras.

 8. Sėklinimo švirkštai (priklausomai nuo naudojamos technologijos).

 9. Movos sėklinimo švirkštams (gali būti universalios, skirtos, pvz., lietuviškai ir prancūziškai technologijai).

 10. Diuaro indas su sperma.

 11. Tamponinė su 70 % spirite suvilgytais tamponais.

 12. Vata.

 13. Vienkartinės ilgos ginekologinės pirštinės.

I. Pasiruošimas sėklinimui:

1.1. Teorinė dalis.

Pagal rujojančių karvių registracijos žurnalą surandame rujojančias karves ir pažymime jų stovėjimo vietas. Pagal ginekologinį žurnalą patiksliname, kada karvė veršiavosi, kiek kartų jau sėklinta, kada kliniškai tirta (surenkama anamnezė, leidžianti orientuotis, ar karvė sveika). Pagal sėklinimo planą patiksliname, kokio reproduktoriaus sperma sėklinsime. Pasiruošiame lydraštį – važtaraštį, kuriame įrašome panaudotos spermos duomenis (kada, kokią spermą panaudojome).

1.2. Praktinė dalis.

Apsirengiame chalatą, rektiniu būdu patikriname, ar tikrai sėklintina karvė rujoja (įvertiname gimdos rigidiškumą, ištakas, vulvos gleivinę; kiaušides palpuoti nerekomenduotina, nes galima išprovokuoti ovuliaciją). Diuaro indas, lagaminas su sėklinimo įrankiais dedami prie stalo ant kėdės. Stalas užtiesiamas vienkartinėm pirštinėm. Jei sėklinimui ruošiamės automobilyje, Diuaro indas, lagaminas su sėklinimo įrankiais padedami taip, kad būtų patogu atidaryti indą, pasidėti įrankius. Reikia vengti, kad tiesioginiai saulės spinduliai kristų ant ruošiamos spermos, kad darbo vieta nebūtų dulkėta.Vienu tamponu dezinfekuojamos rankos, kitu – stovelis, kuris statomas ant užtiesalo. Dezinfekuotos žirklės, korncangas, sėklinimo švirkštai atremiami į stovelį (dezinfekuojama braukiant vienu judesiu nuo darbinio instrumento galo link rankenos).

Patikriname, ar gerai “vaikšto” švirkšte stūmoklis. Ištraukiame jį maždaug, sprindžiu iš švirkšto. Šalia pasidedame movas, naudojimui paruošiame ginekologines pirštines (2-3 daugiau, nei ruošiamės sėklinti karvių).

1.3. Vandens tynės paruošimas.

Reikiamos temperatūros vandenį patogu ruošti termose arba, vasaros sąlygomis, plačiagurkliame plastmasiniame inde. Patogiausia naudoti automobilinį mikrotermostatą, kuris automatiškai palaiko reikiamą temperatūrą. Pagal lietuvišką technologiją  konservuota sperma atšildoma 40°C ± 0,5 temperatūroje (pagal senas rekomendacijas – 38°C). Jei sperma užšaldyta pagal prancūzišką technologiją “mini” šiaudeliuose, atšildymo tynės temperatūra 34°C ± 0,5. Jei “medi” – 35°C ± 0,5. (Daugiausia naudojama pagal prancūzišką technologiją užšaldyta sperma, išfasuota”medi” šiaudeliuose).  Amerikiečių technologija fasuota sperma atšildoma pagal gamintojo rekomendacijas, kurias turi pateikti prekės  platintojas. Svarbu, kad temperatūra tolygiai kiltų ir nebūtų temperatūros fliuktuacijų.  Kad vanduo tolygiau susimaišytų, tynė ruošiama pilant šaltą vandenį į karštą, pamaišant, patogiausia, gyvsidabriniu termometru. Gyvsidabrinis naudojamas todėl, kad jo mažesnė tolerancija, lyginant su spiritiniu.

1.4. Spermos atšildymas.

Nuimamas Diuaro indo dangtis,  padedamas ant stalo. Jei ruošiamasi mašinoje – indo dangtis dedamas parankioje padėlyje, kad neapvirstų. Profesionaliai dirbant, įgundama taip padėti dangtį, kad šiaudelio įmetimas, kanistro nuleidimas į azotą, Diuaro indo uždengimas užimtų tiek laiko, kokia reikalinga atšildymui ekspozicija.

Pinceto galas įkišamas į azotą, laikomas, kol nustoja “virti”. Kaire ranka imame už laikiklio kanistrą ir, iškėlus azoto paviršiaus lygiu, pincetu išimamas reikalingas šiaudelis. Jei sumaišėme ir virš azoto ištraukėme ne tą šiaudelį, jį galime grąžinti tuo atveju, jei nebuvo ištrauktas virš azoto garų ilgiau  10 s. Per tą laiką šiaudelio temperatūra nepakyla aukščiau  -170°C,  neprasideda rekristalizaciniai procesai.  Jei laiko tarpas ilgesnis, rekomenduotina šiaudeli išmesti,- rekristalizacija ir pakartotinas užšaldymas mažina spermos gyvybingumą ir apvaisinimo galią. Šiaudelis įmetamas į vandens tynę ir stebima, kad būtų apsemtas visas. Pagal lietuvišką technologiją konservuota sperma atšildoma 10 s, pagal prancūzišką 10 – 12 s.  Ekspozicijos  trukmė ypač svarbi sėklinant žiemą, nes per ilgai eksponuotos spermos temperatūra gali pakilti aukščiau aplinkos, o vėliau vėl nukristi, kas itin mažina spermatozoidų gyvybingumą. (35°C  temperatūroje, kai ekspozicija 12 s,  šiaudelio temperatūra pakyla iki + 0,5°C , kai ekspozicija  30 s – vidutiniškai  iki +32°C).

1.5. Sėklinimo švirkšto užtaisymas.

Šiaudelį iš vandens tynės išimame laikant per vidurį pirštais, patikriname, ar neiškrito kamščiai, lengvu judesiu nukratome, kad oro burbuliukas pakiltų į šiaudelio galą. Nusausiname šiaudelį sausu tamponu, braukiant vieną kartą nuo viršaus į apačią (viršus – kur oro burbuliukas). Pasitiksliname, ar tai reikiamo buliaus sperma. Rekomenduotina, jei aplinkos temperatūra žemiau 5-6°C, patrinti rankšluosčiu sėklinimo švirkštą – jis dėl trinties šiek tiek sušyla, įstatome paetę į švirkštą ir statmenai švirkšto galui nukerpame šiaudelį per oro burbuliuką, kad liktų virš švirkšto paetės galas pagal lietuvišką technologiją 0,5 cm, pagal prancūzišką- 1,3 cm.

Sterili mova užmaunama sukamuoju judesiu – tada šiaudelio galas prisitrina prie movos konusinio galo. Tokiu būdu garantuojamas ypač didelis sandarumas. Stebėti, kad fiksatorius pakankamai gerai įsiręžtų į movą ar plastikinis žiedas gerai užspaustų movos įpjautą dalį prie švirkšto.

1.6. Sėklinimas.

Švirkšto įvedimo operacija adekvati pipetės įvedimui ir optimalu, jei trunka iki 45 s. (Ilgesnė procedūra trikdo spermatozoidų transportą patelės lytiniais takais). Optimali spermos suleidimo vieta  – paskutinė  kaklelio raukšlė – gimdos kūnas.

Sėklinimas seksuota sperma

Instrukciją parengė: Dr. V. Žilaitis ir prof. Hab. Dr. H.Žilinskas

Seksuota sperma – tai pagal lytines chromosomas frakcionuotos  lytinės ląstelės. Procedūra sumažina ląstelių gyvybingumą, dozėje fasuojama ženkliai mažiau spermatozoidų. (Įprastoje firmų  Select Sires, Genex, Accelerated Genetics, ABS Global ir kt. 0,5 ml dozėje yra apie 10-20 mln. spermatozoidų, o seksuotoje -  apie 2 mln.).    Sperma skiriama sėklinti tik sėklinamo amžiaus optimalios kūno kondicijos, sveikoms  telyčioms. (Konkrečius laikymo ir atšildymo režimus nurodo produkto platintojas).

 Technologija pagal  INIMEX GENETICS LTD:

 1. Jei šiaudeliai 0,25 ml3, atšildoma 35°C  temperatūroje  45 s.

 2. Atšildymo ir atšildytos spermos laikymo patalpa turi būti šilta.

 3. Visi įrankiai, kurie bus naudojami sėklinimui, turi būti šilti.

 4. Produktas naudotinas tik patyrusių specialistų.

 5.  Sėklinamos 14 mėnesių amžiaus  tik intaktinės, vidutinio įmitimo  telyčios,   pasiekusios 60 proc. suaugusios  karvės masės.

 6.  Telyčios sėklinamos  praėjus 8-12 val. nuo rujos pradžios.

 7. Sėklinama tik esant rujos požymiams. Galima naudoti rujos  sinchronizaciją, bet sėklinti tik esant rujos požymiams.

Rašyk
Skambink